Pobierz PDFDrukuj

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Darłowo będących w użyczeniu Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 miesięcy

– zgodnie z art. 13 ust.1,  art., 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270).

 

L.p.  Położenie nieruchomości Powierzchnia ogółem Opis nieruchomości Termin dzierżawy Czynsz dzierżawny
1 OBRĘB

 

Dąbki

30 m2  

 

 

pomost stały przyległy do działki oznaczonej numerem geodezyjnym 94 położonej

 

do 3 miesięcy Płatny wg §2. obowiązującego zarządzenia Nr 11/2019 Dyrektora Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach z dnia            7 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania nieruchomości w dzierżawę na okres do 3 miesięcy, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości.
2 OBRĘB

 

Dąbki

30 m2 pomost stały przyległy do działki oznaczonej numerem geodezyjnym 94 położonej

 

 

do 3 miesięcy Płatny wg §2. obowiązującego zarządzenia Nr 11/2019 Dyrektora Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach z dnia          7 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania nieruchomości w dzierżawę na okres do 3 miesięcy, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości.

 

Informacje na temat w/w nieruchomości  można uzyskać
w Biurze Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach
Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki
lub pod nr tel. 94-344-51-77


Przejdź do góry strony