Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

zgodnie z art. 13 ust.1,  art., 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.0.65 z poźn. zm.).

 

L.p. 

Położenie nieruchomości

Powierzchnia ogółem

Opis nieruchomości

Termin dzierżawy

Czynsz dzierżawny

1

OBRĘB

Dąbki

30 m2

 

 

pomost stały przyległy do działki oznaczonej numerem geodezyjnym 94 położonej w Dąbkach

 

do 3 miesięcy

Płatny wg §2. obowiązującego zarządzenia Nr 11/2019 Dyrektora Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach z dnia            7 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania nieruchomości w dzierżawę na okres do 3 miesięcy, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości.


Lp

Położenie nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia ogółem

Opis nieruchomości

Termin dzierżawy

Czynsz dzierżawny

1

OBRĘB

BUKOWO MORSKIE

78/3 część działki

2.8075 ha

 

 

nieruchomość niezbudowana

 

 

 

do 3 lat

Płatny wg §2. obowiązującego zarządzenia Nr 17/2019 Dyrektora Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania nieruchomości w dzierżawę na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości.

Informacje na temat w/w nieruchomości – ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki

lub pod nr tel. 943445177 lub 721 632 777

 

 

  1. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki , na okres 21 dni.
  2. Szczegółowe warunki dzierżawy w/w nieruchomości zostaną określone w umowie dzierżawy.
  3. Jeżeli więcej niż jedna osoba ubiega się o dzierżawę tego samego gruntu, ustalenie osoby dzierżawcy następuje w drodze przetargu.
  4. Szczegółowych informacji w sprawie dzierżawy można uzyskać w Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki, nr tel. 943445177 lub 721 632 777, e-mail: csw@gminadarlowo.pl.

 


Data publikacji: 07.01.2020 (07:51)Data aktualizacji: 26.02.2020 (14:41)
Osoba publikująca: Marceli LichacyOsoba modyfikująca: Marceli Lichacy
Autor: Marceli Lichacyliczba wejść: 892
26 lut 2020 (14:41)Marceli Lichacy»Archiwum
26 lut 2020 (14:40)Marceli Lichacy»Archiwum
07 sty 2020 (07:58)Marceli Lichacy»Archiwum
07 sty 2020 (07:54)Marceli Lichacy»Archiwum
07 sty 2020 (07:51)Marceli Lichacy»Archiwum

Przejdź do góry strony